Pasport

Pasportem veřejného osvětlení se rozumí evidence této technické infrastruktury za účelem zjištění skutečného stavu. Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace, tedy znalosti stavu této infrastruktury, není možné kvalifikované projektování modernizací, optimalizací a rozšíření veřejného osvětlení. Bez pasportu, projektů a energetického auditu osvětlovací soustavy není možné žádat o dotace na veřejné osvětlení.

Proč mít pasport:

  • Pasport je vyžadován ustanovením § 161 Stavebního zákona
  • Pasportizace je prvním krokem ke snížení nákladů na provoz a údžbu veřejného osvětlební
  • Pasport je podkladem pro vypracování dokumentace rozvoje veřejného osvětlení
  • Zjištěné informace mohou odhalit fatální poruchy soustavy "vo" a přispět bezpečnosti obyvatel
  • Pasport je základním podkladem při žádosti o dotace z operačního fondu Životního prostředí


Proč objednat pasportizaci u nás:

  • Detailně zjistíme stav soustavy veřejného osvětlení
  • Data předáváme v běžných typech souborů (xls, pdf, dwg) a vyhotovíme tištěný dokument vč. mapy
  • K zaměření využíváme moderní GPS přístroj, souřadnice převádíme do jednotného systému souřadnic katastru S-JTSK
  • Součástí pasportu je systém PasportView umožňující on-line přístup k datům pasportu, rychlé vyhledávání požadovaných informací a tisk. Sytém umožňuje export dat do tabulkového procesoru (Excel, LibreOffice...).
  • Volitelně provádíme zjištění korozivního úbytku materiálu stožárů a zaměření podzemní kabeláže

Bližší informace získáte na emailové adrese info@eluxcz.cz