Služby

Projekty elektrických zařízení

 • Odborné pomoci, studie, projekty elektrických zařízení staveb.
 • Provozní rozvody silnoproudu, trafostanice, kompenzace jalového výkonu.
 • Dokumentace pro stavební řízení a realizaci.
 • Dokumentace skutečného provedení.
 • Protokoly vnějších vlivů vč. prostorů s nebezpečím výbuchu.
 • Stanovení rizik pro ochranu před přepětím.
 • Výpočty denního a umělého osvětlení průmyslových prostorů, škol, sportovišť, úřadů, galerií,…
 • Měření denního a umělého osvětlení vnitřních prostorů
 • Měření osvětlení a jasů komunikací a venkovních ploch
 • Posudky denního osvětlení a proslunění budov.
 • Slavnostní a architekturní osvětlení.
 • Veřejné a venkovní osvětlení.
 • Osvětlení zahrad, parků a pěších zón.
 • Pasportizace veřejného osvětlení, vč. defektoskopie stožárů a lokalizace kabeláží.
 • GPS zaměření součástí veřejného osvětlení a přenesení do map.
 • Audity a energetické optimalizace osvětlovacích soustav.

Ateliér je vybaven kvalitní měřicí technikou a pro výpočty využívá špičkových software.

 

Kvalifikace